Aktuality

Plán medzilaboratórnych porovnávacích meraní na rok 2021 je na stiahnutie nižšie vo formáte DOCX, súčasťou je aj návratka v prípade záujmu o účasť.

Dňa 24. septembra 2020 prijala predsedníčka Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská, MBA zástupcov Kalibračného združenia SR Ing. Miloša Jakaba, RNDr. Oľgu Novanskú a Dušana Boška.

Predmetom MLPM bude kalibrácia Bezkontaktného teplomera ELMA Instrument 616 UV s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii.

MLPM wattmeter

03.07.2020

Predmetom MLPM bude kalibrácia wattmetra METRIX s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii.

KZ SR organizuje odborný kurz Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky (Škola dĺžky) v dňoch 9. - 10. septembra 2020, hotel Magnólia, Piešťany.

OZNAM: Výbor KZSR oznamuje, že 52. zhromaždenie spojené s konferenciou v termíne 24.-25.3.2020 sa ruší z dôvodu koronavírusu, resp. sa presúva na neskorší termín!