MERANIE TEPLOTY A KALIBRÁCIA MERADIEL TEPLOTY

16.08.2022

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE TEPLOTY A KALIBRÁCIA MERADIEL TEPLOTY (Škola teploty) v dňoch v dňoch 21. - 22. september 2022 v priestoroch ZŤS Elektronika SKS s.r.o., Nová Dubnica.

Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka.