Aktuality

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 21. - 22. mája 2024, Technický skúšobný ústav, a.s. Piešťany.

výbor KZ SR pri príležitosti 30. výročia od vzniku samostatného Kalibračného združenia SR pozýva všetkých svojich členov a ďalších odborných záujemcov na

Kalibračné združenie SR spolu s ZŤS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica organizuje školenie Firemný metrológ, metrológia, meranie v dňoch: 20. júna 2023 a 21. novembra 2023

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 20. - 21. júna 2023, Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany.