Aktuality

Prosíme členov ako aj sympatizantov KZ SR, aby posielali návrhy na udelenie Ceny Roberta Spurného podľa uvedených propozícií najneskôr do 30.8.2019.

Oznamujeme Vám, že k 1.11.2018 dochádza ku zmene adresy Kalibračného združenia SR. Nová adresa je: