Aktuality

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE TEPLOTY A KALIBRÁCIA MERADIEL TEPLOTY (Škola teploty) v dňoch v dňoch 21. - 22. september 2022 v priestoroch ZŤS Elektronika SKS s.r.o., Nová Dubnica.

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 13. - 14. septembra 2022, Hotel PARK Piešťany.

viacerí z Vás (a aj nečlenovia) ste sa zaujímali o školenia. Pandemická situácia nám neumožňovala konať takéto odborné akcie.

Pandemická situácia nám neumožnila v roku 2020 ani na jar 2021 usporiadať pravidelné ZHROMAŽDENIE KZ SR spojené s odbornou konferenciou.