Aktuality

Predmetom MLPM bude kalibrácia Bezkontaktného teplomera ELMA Instrument 616 UV s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii.

MLPM wattmeter

03.07.2020

Predmetom MLPM bude kalibrácia wattmetra METRIX s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii.

KZ SR organizuje odborný kurz Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky (Škola dĺžky) v dňoch 9. - 10. septembra 2020, hotel Magnólia, Piešťany.

OZNAM: Výbor KZSR oznamuje, že 52. zhromaždenie spojené s konferenciou v termíne 24.-25.3.2020 sa ruší z dôvodu koronavírusu, resp. sa presúva na neskorší termín!

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz METROLÓGIA TLAKU A KALIBRÁCIA MERADIEL TLAKU spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 19. - 20. februára 2020