Aktuality

výbor KZ SR pri príležitosti 30. výročia od vzniku samostatného Kalibračného združenia SR pozýva všetkých svojich členov a ďalších odborných záujemcov na

Kalibračné združenie SR spolu s ZŤS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica organizuje školenie Firemný metrológ, metrológia, meranie v dňoch: 20. júna 2023 a 21. novembra 2023

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 20. - 21. júna 2023, Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany.

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE TEPLOTY A KALIBRÁCIA MERADIEL TEPLOTY (Škola teploty) v dňoch v dňoch 21. - 22. september 2022 v priestoroch ZŤS Elektronika SKS s.r.o., Nová Dubnica.

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 13. - 14. septembra 2022, Hotel PARK Piešťany.