Firemný metrológ, metrológia, meranie

24.09.2023

21.11.2023

Kalibračné združenie SR spolu so ZŤS Elektronika SKS Nová Dubnica pripravuje školenie

Program:

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii.

Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole meradiel.

Metrológia v súlade s normou STN EN ISO 9001: 2016.

Nadväznosť meradiel, metrológia a metrologické pojmy.

Metrológia a metrológ vo firme.

Výpočet rekalibračných intervalov.

Zabezpečenie kvality meracieho zariadenia.