Kalibračné postupy

Meracie a kalibračné postupy

Predkladáme Vám ponuku až 89 kalibračných a meracích postupov spracovaných poprednými odborníkmi SMÚ a pracovníkmi akreditovaných kalibračných laboratórií. Uvedené typové postupy boli pripomienkované a schválené na zhromaždeniach KZ SR ako doporučené, obsahujúce všetky náležitosti potrebné na spracovanie konkrétneho postupu podľa vybavenia príslušného laboratória. Každý postup obsahuje praktický príklad spracovania nameraných hodnôt a výpočtu neistoty merania. Pri revidovaných vydaniach je doplnená tabuľka bilancie neistôt.

Výpočet neistôt

Predkladáme Vám aj ponuku zbierok príkladov výpočtu neistôt merania pri kalibrácii meradiel. Zbierky obsahujú súbory príkladov spracovania nameraných hodnôt a výpočtu neistoty merania.

Zoznam postupov a zbierok si môžete stiahnuť tu:

Cenník:

Cena za jeden postup je stanovená na 6,65- Eur pre člena KZ SR a  13,30- Eur pre nečlena.
Cena za jednu zbierku je stanovená na 10,00- Eur pre člena KZ SR a 20,00- Eur pre nečlena
Ceny sú uvedené bez DPH.