Noviny KZ SR

Noviny KZ SR sme začali vydávať v roku 2006. Ich hlavným účelom je niekoľkokrát za rok na jednom mieste súhrnne informovať o novinkách týkajúcich sa metrológie, skúšobníctva, akreditácie, autorizácie, notifikácie a príbuzných oblastí. Uvádzame novinky v Zákonoch, normách, a iných predpisoch vydávaných inštitúciami SR, prípadne aj ČR a EU. Noviny sú vytvárané vo formáte PDF a obsahujú hyperlinky na verejné informačné zdroje na intermete. Pridávame aj hyperlinky na zaujímavosti z internetu z rôznych stránok, či priamo z časopisov či iných informačných zdrojov. Rozposielané sú e-mailom členom KZ SR. Noviny KZ SR od začiatku zostavuje Ing. Zdenko Kodyš.

Posledné čísla Novín KZ SR: