Riadenie rizík a kritéria zhody pri skúšobných a kalibračných procesoch podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2017

15.10.2023

Eurachem Slovensko pripravujeme na 25. október 2023 odborný seminár

Riadenie rizík a kritéria zhody pri skúšobných a kalibračných procesoch podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2017

podrobnosti na stránke 

https://www.eurachem.sk/