Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky

27.02.2024

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 21. - 22. mája 2024, Technický skúšobný ústav, a.s. Piešťany.