55. zhromaždenie KZ SR spojené s odbornou konferenciou v dňoch 

16.03.2023

Vážení priatelia,

výbor KZ SR pozýva všetkých svojich členov a ďalších odborných záujemcov na  55. zhromaždenie KZ SR spojené s konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutoční v priestoroch hotela Panoráma na Štrbskom Plese.

Program je zameraný najmä na:

  • aktuálne informácie o dianí v oblasti slovenskej metrológie, akreditácie a manažérstva kvality, vrátane manažérstva laboratórií,
  • na problematiku a inovácie pri kalibrácii meradiel,
  • zabezpečenie energetických a procesných meraní v priemyselnej aplikácií,
  • neformálne stretnutie účastníkov konferencie, zástupcov členov KZ SR spojené s diskusiou na aktuálne témy k zabezpečovaniu a rozvoju starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania, za účasti prednášateľov a pozvaných hostí.