54. ZHROMAŽDENIE KZ SR spojené s odbornou konferenciou v dňoch 11. – 12. októbra 2022

28.09.2022

Vážení priatelia,

výbor KZ SR pozýva všetkých svojich členov a ďalších odborných záujemcov na 53. Zhromaždenie KZ SR spojené s odbornou konferenciou v dňoch 11. - 12. októbra 2022, ktoré sa uskutoční v priestoroch Kongresovej sály hotela  Park v Piešťanoch.

Program je zameraný najmä na:

- aktuálne informácie o dianí v oblasti slovenskej metrológie, akreditácie a manažérstva kvality, vrátane manažérstva laboratórií a posudzovania rizík v laboratóriách,

- digitalizácii v metrológii, - informácie o kalibrácia meradiel v oblasti merania hluku a vibrácií, bezkontaktných meradiel teploty a

- neformálne stretnutie účastníkov konferencie a zástupcov členov KZ SR spojené s diskusiou na aktuálne témy k zabezpečovaniu a rozvoju starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania, za účasti prednášateľov a pozvaných hostí.

Exkurzia: Nakoľko sa 54. zhromaždenie KZ SR koná v Piešťanoch po dohode s vedením TSÚ je možné navštíviť laboratóriá TSÚ. Svoj záujem označte v prihláške.