53. Zhromaždenie KZ SR spojené s odbornou konferenciou v dňoch 3. a 4.5.2022

24.02.2022

Vážení priatelia, výbor KZ SR pozýva všetkých svojich členov a ďalších odborných záujemcov na 52. Zhromaždenie KZ SR spojené s odbornou konferenciou, ktoré sa uskutoční v priestoroch hotela PARK  v dňoch 3. a 4.5.2022 v Piešťanoch.