MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky)

20.07.2022

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 13. - 14. septembra 2022, Hotel PARK Piešťany.