Firemný metrológ, metrológia, meranie

23.05.2023

Kalibračné združenie SR spolu s ZŤS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica organizuje školenie Firemný metrológ, metrológia, meranie v dňoch:     20. júna 2023             a                     21. novembra 2023

Obsah školenia:

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii.
Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole meradiel.
Metrológia v súlade s normou STN EN ISO 9001: 2016.
Nadväznosť meradiel, metrológia a metrologické pojmy.
Metrológia a metrológ vo firme.
Výpočet rekalibračných intervalov.
Zabezpečenie kvality meracieho zariadenia.
Kalibrácia meradiel.
Teória chýb a zdroje neistôt, kalibračné certifikáty.

 podrobnosti na kzsr@kzsr.sk