MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY

09.05.2023

Kalibračné združenie SR organizuje odborný kurz MERANIE DĹŽKY A KALIBRÁCIA MERADIEL DĹŽKY (Škola dĺžky). Kurz je spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 20. - 21. júna 2023, Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany.