Zmena adresy KZ SR

01.11.2018

Zmena adresy

Oznamujeme Vám, že k 1.11.2018 dochádza ku zmene adresy Kalibračného združenia SR. Nová adresa je:


Kalibračné združenie SR

Karloveská 3263/63

P.O.BOX 048

841 04 Bratislava

V platnosti zostáva:
IČO : 317 95 048
DIČ: 2021463972
IČ pre DPH SK2021463972

Budeme používať jeden bankový účet v UniCredit bank:
IBAN: SK09 1111 0000 0010 5557 8007