Zmena adresy KZ SR

01.11.2018

Zmena adresy

Oznamujeme Vám, že k 1.11.2018 dochádza ku zmene adresy Kalibračného združenia SR. Nová adresa je:


Kalibračné združenie SR

Karloveská 63

842 55 Bratislava


V platnosti zostáva:

IČO : 317 95 048

DIČ: 2021463972

IČ pre DPH SK2021463972


Budeme používať jeden bankový účet v UniCredit bank:

IBAN: SK09 1111 0000 0010 5557 8007


Oznam na stiahnutie: