Školenie Interných audítorov pre STN EN ISO/IEC 17025

04.02.2019

Školenie interných audítorov pre STN EN ISO/IEC 17025 spojené s praktickou ukážkou.
4.2.2019, Hotel Lipa, Stará Turá