MLPM Zvinovací meter a meracie pásmo

09.03.2020

Kalibračné združenie SR, Vám ponúka účasť na MLPM organizovanom KZ SR pre

Zvinovací meter a meracie pásmo

MLPM je určené pre akreditované i neakreditované metrologické laboratóriá, ktorých predmetom činnosti je kalibrácia uvedených meradiel a prebehne v termíne marec-apríl 2020.

Predmetom MLPM bude kalibrácia meradiel dĺžky s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii. 

Každý účastník vyplní prihlášku k účasti a zašle emailom najneskoršie do 13. marca 2020 

Prihlášku, pokyny a ostatné potrebné dokumenty si môžete stiahnuť tu: