MLPM wattmeter

03.07.2020

Predmetom MLPM bude kalibrácia wattmetra METRIX s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii. 

ZIP balíček dokumentov k účasti na MLPM: