MLPM KZ SR 01/18 Tlakomer+barometer

06.07.2018

MLPM KZ SR 01/18 Tlakomer+barometer je v štádiu prípravy záverečnej správy.