MLPM 05/20 meradlá dĺžky

07.08.2020

Kalibračné združenie SR, Vám týmto ponúka účasť na MLPM organizovanom KZ SR pre

1) Strmeňový mikrometer digitálny, rozsah: (0 až 25) mm.

2) Posuvné meradlo digitálne: (0 až 150) mm.

3) Strmeňový kaliber (8 h11) mm.

4) Nožové pravítko L = 125 mm.

MLPM je určené pre akreditované i neakreditované metrologické laboratóriá, ktorých predmetom činnosti je kalibrácia uvedených meradiel.

Predmetom MLPM budú kalibrácie meradiel dĺžky s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaných certifikátov o kalibrácii.

Termín konania MLPM: august-september 2020

Prihláška a ostatné dokumenty na stiahnutie: