Lúčime sa s Jankom Bartlom

23.10.2018

Vo veku 78 rokov zomrel tento víkend náš kamarát a vynikajúci kolega
Janko Bártl

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc bol významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý vedúci oddelenia snímačov Ústavu merania SAV a riaditeľ oddelenia dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu .

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom bude v stredu 24. októbra o 17:30 h v bratislavskom krematóriu.