Informácia o stretnutí na ÚNMS SR

05.10.2020

Dňa 24. septembra 2020 prijala predsedníčka Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská, MBA zástupcov Kalibračného združenia SR Ing. Miloša Jakaba, RNDr. Oľgu Novanskú a Dušana Boška.

Debata sa niesla v príjemnej atmosfére. Informovali sme ju o činnosti KZ SR, ktoré sme jej chceli predstaviť na zrušenom jesennom zhromaždení. Informovali sme sa o možnosti požiadať o fondy na rozvoj metrológie, ktoré by KZ SR využilo na aktualizáciu kalibračných postupov.

Predsedníčka nás informovala, že Úrad pripravuje nový zákon o metrológii, skrátenie času prekladu noriem, modernizáciu informačných technológií sú ciele ÚNMS. Na novej legislatíve a postupoch v oblasti metrológie sa už pracuje a podnikateľom by mala priniesť menej administratívy i byrokracie. Zároveň by sa mal znížiť počet určených meradiel a zjednodušiť prístup k overovaniu meradiel.

Ďalej hovorila o tom, že boli zrušené všetky hromadné akcie pod záštitou Úradu a o uvoľnenie z funkcie požiadal generálny riaditeľ SMÚ.

Pani predsedníčka nás uistila, že ÚNMS SR aj naďalej chce spolupracovať s Kalibračným združením SR. Ak máme nejaké námety, pripomienky či sťažnosti je potrebné ich zasielať na jej mail.

Na krátkom stretnutí s Ing. Jaroslavom Borisom, ktorý je poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru metrológie ÚNMS sme hovorili o doterajšej spolupráci a účasti pracovníkov odboru Metrológie na akciách KZSR.

Následne sme sa presunuli za riaditeľom Slovenskej národnej akreditačnej služby Mgr. Martinom Senčákom a diskutovali hlavne o téme podmienok organizovania MLPM po zavedení novej Politiky SNAS Na účasť v skúškach spôsobilosti platnej od 1.11.2020.

SNAS pri posudzovaní kompetentnosti laboratórií bude brať do úvahy hlavne výsledky účasti na vhodných PT, resp. vhodných ILC, ktoré sú organizované akreditovanými organizátormi skúšok spôsobilosti.

Pri výsledkoch PT/ILC organizovaných neakreditovanými organizátormi, musí byť preukázateľné, že pri plánovaní, príprave, vykonaní a vyhodnotení PT/ILC boli splnené relevantné požiadavky ISO/IEC 17043.

Miloš Jakab, Oľga Novanská