Cena R. Spurného 2019

07.05.2019

Prosíme členov ako aj sympatizantov KZ SR, aby posielali návrhy na udelenie Ceny Roberta Spurného podľa uvedených propozícií najneskôr do 30.8.2019.

Cieľom ceny Roberta Spurného je oceniť významný prínos osôb, ktoré prispeli k rozvoju metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.

Cena Roberta Spurného sa udeľuje najmä za:

a) celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie a činnosti KZ SR,

b) rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,

c) prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách KZ SR,

d) osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.

Cenu môže získať jednotlivec aktívne pôsobiaci v oblasti metrológie. Udeľuje sa jedenkrát ročne, jednému vybranému kandidátovi. S cenou sa udeľuje pamätný list, plaketa a  finančná odmena 100€ . Návrh na udelenie ceny môže podať jednotlivec, alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí  v KZ SR alebo v metrológii na území Slovenskej republiky.

Propozície udeľovania ceny:
Formulár na navrhovanie kandidátov na cenu: