12.2019 - 1.2020 MLPM Elektronické stopky JVD

11.12.2019

Kalibračné združenie SR, Vám týmto ponúka účasť na MLPM organizovanom KZ SR pre Elektronické stopky JVD. MLPM je určené pre akreditované i neakreditované metrologické laboratóriá, ktorých predmetom činnosti je kalibrácia uvedeného meradla. Predmetom MLPM bude kalibrácia elektronických stopiek JVD s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane stanovenia neistoty vykonaných meraní a vystavenie Vami zaužívaného certifikátu o kalibrácii.  

Prihláška a ostatné dokumenty sú v prílohách nižšie: