Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej.  Viac o KZ SR je na stránke predmet činnosti.

Aktuality:

V dňoch 5. - 6. novembra 2019 sa konalo v hoteli Bešeňová, priamo v areáli vodného parku Bešeňová, už 51. zhromaždenie Kalibračného združenia SR spojené s odbornou konferenciou.

Kalibračné združenie SR, Vám týmto ponúka účasť na MLPM organizovanom KZ SR pre Elektronické stopky JVD. MLPM je určené pre akreditované i neakreditované metrologické laboratóriá, ktorých predmetom činnosti je kalibrácia uvedeného meradla. Predmetom MLPM bude kalibrácia elektronických stopiek JVD s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane...

Kurz spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 3. – 4.12.2019 v TSÚ Piešťany.