Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej.  Viac o KZ SR je na stránke predmet činnosti.

Aktuality:

Kalibračné združenie SR, Vám týmto ponúka účasť na MLPM organizovanom KZ SR pre Elektronické stopky JVD. MLPM je určené pre akreditované i neakreditované metrologické laboratóriá, ktorých predmetom činnosti je kalibrácia uvedeného meradla. Predmetom MLPM bude kalibrácia elektronických stopiek JVD s vyhodnotením nameraných výsledkov meraní vrátane...

Kurz spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 3. – 4.12.2019 v TSÚ Piešťany.

Oznamujeme členom KZSR a záujemcom, že jesenné zhromaždenie KZSR spojené s odbornou konferenciou sa uskutoční 5.– 6.11.2019 v hoteli Bešeňová v Bešeňovej. Pozvánku a prihlášku si môžete stiahnuť cez odkazy nižšie: