Pozývame Vás na

 • Pozvánka na 48. zhromaždenie KZSR Púchov. Zhromaždenie KZSR bude 25. až 26. apríla 2018. Miesto konania Púchov, hotel Alexandra
 • Pozvánka Novela 17025 Seminár "Nová norma ISO 17025 v integrovanom systéme manažérstva" Termín 14. marca 2018. Miesto konania Dom techniky Košice.
 • Pozvánka školení hmotnost 2018 ČKS organizuje školenie "Kalibrace vah, ověřování vah a kvalita vážení" Termín 6.÷7. marca 2018. Miesto konania Hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
 • Pozvánka vodoměry ČKS organizuje seminár "Vodoměry a měřiče tepla" Termín: 10÷11. 4. 2018. Miesato konania Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem.
 • Jarná konferencia ČKS bude 16. až 17. mája 2018. Miesto konania Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem.

Pripravujeme kurzy    

 • Meranie a kalibrácia meradiel pre rôzne druhy merania a meradiel
 • Využívanie excelu v práci laboratória a vo vyhodnocovaní výsledkov meraní
 • Manažérstvo firemnej metrológie (firemný metrológ)
 • Interný audítor laboratória a firemnej starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania
 • Kurzy na mieru podľa zadania jedného objednávateľa
 Pripravujeme medzilaboratórne porovnania (ILC)
 • 1) zvinovací meter
 • 2) silomery
 • 3) termočlánky 

 Ponúkame

Účasť na ďalších medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (ILC) 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán akcií KZ SR

Zo života KZSR

www.eurocal.eu

(KZSR je zakladajúcim členom)
                                    

                                       

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR)


Pravidelné stretnutia (starých) skúsených metrológov (oldboys)

na sekretariáte KZSR, alebo "u sedliaka"


miesto stretnuta Sekretariát KZSR Šulekova 33, 7. marec 2018 

Dávame do pozornosti

Trvalá ponuka akcií organizovaných a realizovaných prostedníctvom KZSR

18.10.2016 01:21
Plány činnosti KZSR na jednotlivé roky prestavujú základ trvalej ponuky odoborných akcií organizovaných a realizovaných prostrdníctvom KZSR s tým, že sú podľa aktuálnych požiadaviek členov a odbornej verejnosti precizované a doplňované.

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky akreditácie vrátane správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad