Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej.  Viac o KZ SR je na stránke predmet činnosti.

Aktuality:

13.11.2019 Kurz spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 13. – 14.11.2019 v TSÚ Piešťany.

Oznamujeme členom KZSR a záujemcom, že jesenné zhromaždenie KZSR spojené s odbornou konferenciou sa uskutoční 5.– 6.11.2019 v hoteli Bešeňová v Bešeňovej. Pozvánku a prihlášku si môžete stiahnuť cez odkazy nižšie:

Oznamujeme Vám, že k 1.11.2018 dochádza ku zmene adresy Kalibračného združenia SR. Nová adresa je: