Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej.  Viac o KZ SR je na stránke predmet činnosti.

Aktuality:

Oznamujeme členom KZSR a záujemcom, že jesenné zhromaždenie KZSR spojené s odbornou konferenciou sa uskutoční 5.– 6.11.2019 v hoteli Bešeňová v Bešeňovej. Program a pozvánka na akciu bude upresnená v priebehu septembra.

Prosíme členov ako aj sympatizantov KZ SR, aby posielali návrhy na udelenie Ceny Roberta Spurného podľa uvedených propozícií najneskôr do 30.8.2019.

Oznamujeme Vám, že k 1.11.2018 dochádza ku zmene adresy Kalibračného združenia SR. Nová adresa je: