Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej.  Viac o KZ SR je na stránke predmet činnosti.

OZNAM: Výbor KZSR oznamuje, že  zhromaždenie KZ SR spojené s konferenciou v jesennom termíne v roku 2020 sa ruší z dôvodu pretrvávania nepriaznivého stavu spôsobeného koronavírusom!

Stanovy KZ SR

Členská základňa KZ SR