Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej.  Viac o KZ SR je na stránke predmet činnosti.


Dobrý deň,

v mene výboru Kalibračného združenia SR, Vás pozývame na 53. zhromaždenie KZ SR spojené s odbornou konferenciou v dňoch 03. a 04. mája 2022 v Piešťanoch. 


Stanovy KZ SR

Členská základňa KZ SR