Ponuka meracích a kalibračných postupov

Predkladáme Vám ponuku kalibračných a meracích postupov spracovaných poprednými odborníkmi SMÚ a pracovníkmi akreditovaných kalibračných laboratórií. Uvedené typové postupy boli spracované a schválené na zhromaždeniach KZ SR ako doporučené, obsahujúce všetky náležitosti potrebné na spracovanie  konkrétneho postupu podľa vybavenia príslušného  laboratória. Každý postup obsahuje praktický príklad spracovania nameraných hodnôt a výpočtu neistoty merania. Pri revidovaných vydaniach je doplnená tabuľka bilancie neistôt. Zbierky príkladov výpočtu neistôt obsahujú súbory príkladov spracovania nameraných hodnôt a výpočtu neistoty merania. Zoznam postupov si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Cena za jeden postup je stanovená na        6,65- Eur  pre člena KZ SR
                                                                          13,30- Eur pre nečlena

Cena za jednu zbierku je stanovená na        10,00- Eur  pre člena KZ SR
                                                                           20,00- Eur  pre nečlena

Ceny sú uvedené bez DPH.

Ak máte záujem objednať si jednotlivé postupy a zbierky príkladov zašlite objednávku na našu adresu.
Prípadné ďalšie informácie Vám podá tajomníčka KZ SR Eva Korbeľová.