Stanovisko KZSR k návrhu koncepcie ŠP TN, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na r 2015 – 2020 časť akreditácia

Stanovisko KZSR k návrhu Koncepcie 2015-2020