V Menu vľavo sú uvedené základné aktivity a ponuka služieb KZ SR. Okrem toho sa môžete obrátiť na sekretariát KZ SR s rôznymi otázkami odborného charakteru, napríklad:

  • Potrebujete odbornú radu?
  • Potrebujete pomoc pri budovaní nového laboratória?
  • Chcete kúpiť najvhodnejšie meradlá pre Vaše laboratórium či prevádzku?
  • Chcete ponúknuť nadbytočné meradlá druhým?

Napíšte nám na naš e-mail: kzsr(zavinač)kzsr.sk

 

Úlohy rozvoja metrológie riešené prostredníctvom KZSR:

 

Postupy pri  kalibrácii meradiel - Overenie najčastejšie používaných postupov (2011)

je k dispozícii na ÚNMS SR

 

Príručka pre meranie teploty (2014)

je k dispozícii na https://www.unms.sk/swift_data/source/2015/om/prirucky/PRIRUCKA_TEPLOTA_na_web.pdf

 

Meranie hmotnosti na váhach s neautomatickou činnosťou (2015)

 bude k dispozícii na webe ÚNMS SR

 

Príručka pre používateľov meradiel prietoku a pretečeného množstva kvapalín (2016)

Úloha bola úspešne zoponovaná na ÚNMS SR a bude k dispozícii na webe ÚNMS SR