ZÁSADY TVORBY METODÍK MERANIA A KALIBRÁCIE

23.03.2013 18:55

01.

Tvorba a členenie meracích a kalibračných postupov  
Spracovateľ:  Prof. Ing. Jozef Skákala, CSc.

rok spracovania: 1997

02.

Vplyvy rušivých napätí na meranie I.

 
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania: 1999

03.

Vplyvy rušivých napätí na meranie II.

 
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania: 2000

04.

Prostrědí kalibračních laboratoří  
Spracovateľ: Ing. Antonín Chybík

rok spracovania: 2000

05.

Vplyvy rušivých napätí na meranie III.  
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania: 2000

06.

Zabezpečenie podmienok prostredia pre kalibráciu meradiel  
Spracovateľ: Pavol Martinček

rok spracovania: 2000

07.

Požadavky na prostrědí kalibračních laboratoří délky a el. veličin  
Spracovateľ: Ing. Antonín Chybík

rok spracovania: 2001

08.

Určovanie spôsobilosti meradiel  
Spracovateľ: Ing. Bartolomej Antóny

rok spracovania: 1999