METODIKY MERANIA A KALIBRÁCIE PRE VELIČINY ČAS - FREKVENCIA

23.03.2013 19:24

 

01 KP pre mechanické stopky
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania 1997

02 KP pre elektronické stopky
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania 2004

03 KP pre analógové ručičkové a číslicové otáčkomery
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania 1997

04 KP pre jazýčkové meradlá sieťovej frekvencie
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania 1998

05 KP pre osciloskopy
Spracovateľ: Ing. Pavol Doršic

rok spracovania 1998