METODIKY MERANIA A KALIBRÁCIE PRE VELIČINY AKUSTICKÉ A SVETELNÉ

23.03.2013 19:10
01 KP pre luxmetre
Spracovateľ: Ing. Vladimír Jediný

rok spracovania 1997

02 Postup určenia neistoty merania hluku
Spracovateľ: Ing. Karol Richter, CSc.

rok spracovania:1997

03 KP na akustické kalibrátory
Spracovateľ: Ing. Karol Richter, CSc.

rok spracovania:1998