EUROCAL   link www.eurocal.eu


Temy na rokovanie Belehrad

EUROCAL_Agreement_2012-09-28

Podkladový materiál pre rokovanie zástupcov členov EUROCAL 9 slov-angl.

EUROCAL 1st exec com meet TR

 

Prvé zasadanie výkonného výboru EUROCAL-u v Belehrade 9. marca 2016

Neformálne večerné stretnutie členov VV Eurocal

Pracovné rokovanie členov VV Euocal

Srbský parlament večer