2015

Konferencie a zhromaždenia KZ SR:

  • Konferencia a 42. zhromaždenie KZ SR - pozvá nka
  • Konferencia a 43. zhromaždenie KZ SR - pozvánka

Kurzy a školenia:

Pripomienkovanie:

  • Návrh koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na roky 2015 – 2020 v časti akreditácia -stanovisko KZSR

Konferencia a 43. zhromaždenie KZ SR