2014

Konferencie a zhromaždenia KZ SR:

  • Konferencia a 40. zhromaždenie KZ SR - pozvánka
  • Konferencia a 41. zhromaždenie KZ SR - pozvánka

Kurzy a školenia:

  • Meranie a kalibrácia meradiel tlaku (škola tlaku), 3.až 5. Jún 2014
  • Úvod do firemnej metrológie, 4. Jún 2014
  • Meranie vlhkosti pevných látok a relatívnej vlhkosti vzduchu, 24. jún 2014
  • Meranie vlhkosti pevných látok a relatívnej vlhkosti vzduchu, 24. September 2014
  • Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky (škola dĺžky) 23. Až 25. September 2014
  • Základy manažérstva merania, 23. Až 25. September 2014

 MLPP:

Fotografie z konferencie a 40. zhromaždenia 2014

Záznamy: 1 - 9 zo 9

Fotografie z konferencie a 41. zhromaždenia 2014