Pozývame Vás na
Zhromaždenie KZSR spojené s konferenciou a konferencia ČKS
- Pozvánka na 45. zhromaždenie KZSR (Dolný Kubín 9. - 10 november 2016)
- ČKS pozvánka na 53. konferenciu (Skalský dvůr 22. až 23. novembra 2016)
 
Kurzy
Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky Pozvánka dĺžka (Bratislava 27. - 28. september 2016)
Manažér kvality COV Pozvánka na doplňujúci kurz MK COV 15. . 16. november 2016
Úvodný kurz abeceda firemného metrológa Pozvánka Abeceda Firemného Metrológa (Bratislava 29. november 2016)
Meranie sily a kalibrácia meradiel sily Pozvánka_sila (Bratislava 30. november 2016)

 

Ponúkame

Účasť na medzilaboratórnom porovnávacom meraní (ILC) pre

ILC 01 Výzva kalibrácia Momentového kľúča

ILC 02 Výzva kalibrácia Tlakomerov

ILC 03 Výzva meranie dĺžky univerzálnym dlžkomerom

ILC 04 Výzva mer dĺžky a tvaru mikroskopom

ILC 05 Výzva kalibrácia uhlomera

ILC 06 výzva meranie 3-súradnicovým strojom

 

Vyšli

Noviny KZ SR 16_02

 
 

--------------------------------------------------------------------

Plán akcií KZ SR

Ponuka MLPM (ILC) na rok 2016

  • Návrhy plánu MLPM na rok 2016
  • V prípade Vášho záujmu Vás žiadame, aby ste v uvedenom formulári doplnili navrhovaý termín medzilaboratórneho porovnávacieho merania - MLPM (ILC), ako aj ďalšie Vaše návrhy na usporiadanie ILC v budúcom roku o ktoré by ste mali záujem.

www.eurocal.eu

KZSR je zakladajúcim členom
                                    

                                    

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR)

Dávame do pozornosti

Úlohy rozvoja Metrológie riešené prostredníctvom KZSR pozri v rubrike "Aktivity"

20.10.2016 13:24

Trvalá ponuka akcií organizovaných a realizovaných prostedníctvom KZSR

18.10.2016 01:21
Plány činnosti KZSR na jednotlivé roky prestavujú základ trvalej ponuky odoborných akcií organizovaných a realizovaných prostrdníctvom KZSR s tým, že sú podľa aktuálnych požiadaviek členov a odbornej verejnosti precizované a doplňované.

Noviny KZ SR"

15.10.2016 00:00
Noviny KZ SR 16 01               Noviny KZ SR 16 02

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad

Oznámenie

Spomíname na nášho Ing. Roberta Spurného, CSc.

06.04.2016 15:21
Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skončil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede, náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metrológie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli...