Smútočný oznam

Pozývame Vás na
Kurzy,
  • Meranie a kalibrácia meradiel pre rôzne druhy merania a merdiel
  • využívanie excelu v práci laboratória
  •  Manažér kvality laboratória, CO
  •  manažérstvo firemnéj metrológie
  • interného audítora laboratória, firemnej starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania
  • kurzy na mieru podľa zadania objednávateľa
pozri  Plan akci KZSR na rok 2017
 
Ponúkame

Účasť na medzilaboratórnom porovnávacom meraní (ILC) 

Vyšli

Noviny KZ SR 16 01

Noviny KZ SR 16 02

Noviny KZ SR 16 03

 
 

--------------------------------------------------------------------

Plán akcií KZ SR

Ponuka MLPM (ILC)

  • Ponuka-plán ILC na rok 2017

  • Ponuka - plán MLPM na rok 2016
  • V prípade Vášho záujmu Vás žiadame, aby ste v uvedenom formulári doplnili navrhovaý termín medzilaboratórneho porovnávacieho merania - MLPM (ILC), ako aj ďalšie Vaše návrhy na usporiadanie ILC v budúcom roku o ktoré by ste mali záujem.

www.eurocal.eu

KZSR je zakladajúcim členom
                                    

                                    

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR)

Dávame do pozornosti

Trvalá ponuka akcií organizovaných a realizovaných prostedníctvom KZSR

18.10.2016 01:21
Plány činnosti KZSR na jednotlivé roky prestavujú základ trvalej ponuky odoborných akcií organizovaných a realizovaných prostrdníctvom KZSR s tým, že sú podľa aktuálnych požiadaviek členov a odbornej verejnosti precizované a doplňované.

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad

Oznámenie

Spomíname na nášho Ing. Roberta Spurného, CSc.

06.04.2016 15:21
Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skončil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede, náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metrológie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli...