Pozývame Vás na jesennú konferenciu KZ SR

 • ktorá sa bude konať v dňoch 8. a 9. novembra 2017 v hoteli Metropol v Spišskej novej Vsi 

 

Pripravujeme kurzy

 • Manažérstvo rizík v laboratórnej činnosti
 • Meranie a kalibrácia meradiel pre rôzne druhy merania a meradiel
 • Využívanie excelu v práci laboratória a vo vyhodnocovaní výsledkov meraní
 • Manažér kvality laboratória, certifikačného orgánu
 • Manažérstvo firemnej metrológie (firemný metrológ)
 • Interný audítor laboratória a firemnej starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania
 • Kurzy na mieru podľa zadania objednávateľa
 

Pripravujeme medzilaboratórne porovnania (ILC)

 • 1) zvinovací meter
 • 2) silomery
 • 3) termočlánky 

 

Ponúkame

Účasť na ďalších medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (ILC) 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán akcií KZ SR

www.eurocal.eu

KZSR je zakladajúcim členom
                                    

                                    

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR)

Dávame do pozornosti

Trvalá ponuka akcií organizovaných a realizovaných prostedníctvom KZSR

18.10.2016 01:21
Plány činnosti KZSR na jednotlivé roky prestavujú základ trvalej ponuky odoborných akcií organizovaných a realizovaných prostrdníctvom KZSR s tým, že sú podľa aktuálnych požiadaviek členov a odbornej verejnosti precizované a doplňované.

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky akreditácie vrátane správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad