Pozývame Vás na
kurzy


meranie elektrických veličín a kalibrácia meradiel elektrických veličín  08 Pozv el veličiny_.docx (55,5 kB)
meranie teploty a kalibrácia meradiel teploty  09 Pozv teplota_.docx (61 kB)
meranie tlaku a kalibrácia meradiel tlaku  10 Pozv tlak_.docx (60,7 kB)

Ponuka na
účasť na medzilaboratórnom porovnávacom meraní pre

meradlá statického krútiaceho momentu sily f00 ILC vyzva.docx (24,2 kB)  Momentový kľúč.zip (94,8 kB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

 

Plán akcií KZ SR a ponuka MLPM na rok 2016

 

www.eurocal.eu

KZSR je zakladajúcim členom
                                    

                                    

podpis zakladajúcej listiny - dňa 23. októbra 2012

Dávame do pozornosti

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad

Vyšli "Noviny KZ SR"

07.04.2016 01:03
Noviny KZ SR_16_01

Oznámenie

Spomíname na nášho Ing. Roberta Spurného, CSc.

06.04.2016 15:21
Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skončil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede, náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metrológie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli...