--------------------------------------------------------------------

Plán akcií KZ SR

Ponuka MLPM (ILC) na rok 2016

  • Návrhy plánu MLPM na rok 2016
  • V prípade Vášho záujmu Vás žiadame, aby ste v uvedenom formulári doplnili navrhovaý termín medzilaboratórneho porovnávacieho merania - MLPM (ILC), ako aj ďalšie Vaše návrhy na usporiadanie ILC v budúcom roku o ktoré by ste mali záujem.

www.eurocal.eu

KZSR je zakladajúcim členom
                                    

                                    

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR)

Dávame do pozornosti

Úlohy rozvoja Metrológie riešené prostredníctvom KZSR pozri v rubrike "Aktivity"

20.10.2016 13:24

Trvalá ponuka akcií organizovaných a realizovaných prostedníctvom KZSR

18.10.2016 01:21
Plány činnosti KZSR na jednotlivé roky prestavujú základ trvalej ponuky odoborných akcií organizovaných a realizovaných prostrdníctvom KZSR s tým, že sú podľa aktuálnych požiadaviek členov a odbornej verejnosti precizované a doplňované.

Noviny KZ SR"

15.10.2016 00:00
Noviny KZ SR 16 01               Noviny KZ SR 16 02

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad

Oznámenie

Spomíname na nášho Ing. Roberta Spurného, CSc.

06.04.2016 15:21
Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skončil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede, náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metrológie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli...